Majapidamistöö majutusettevõttes
10
1 hindaja

1. Majapidamistöö majutusettevõttes
Tiina Tamm, Endla Kuura, Sille Lapp

Õpiku eesmärgiks on, et õppijad omandaksid süsteemse ja tervikliku ülevaate majapidamisosakonna tööst ning vastavast terminoloogiast.Vaatluse all on majapidamistöö olulisus majutusettevõttes, majapidamistööde kavandamine, töövahendid, seadmed ja ohutus. Käsitletakse ka majapidamisosakonna tööde korraldamise aluseid, erinevaid koristusmeetodeid, ergonoomilisi töövõtteid, pinnakattematerjale ja nende hooldanmist ning paljusid teisi olulisi aspekte. Kordamisküsimused ja ülesanded suunavad õppijaid omandatut analüüsima ja teadmisi oskuslikumalt kasutama. Õpiku koostamisel on lähtutud majutamise ja toitlustamise ning reisimise, turismi ja vaba aja veetmise erialade riiklikest õppekavadest. Samuti pakub see enesetäiendamise võimalust kõnealusel erialal juba töötavatele inimestele.


Lisas Marge-Elin Roose 29.08.2012
Pane hinne:
Väärtuskasvatus Tarkuste Hoidise abil
10
2 hindajat

2. Väärtuskasvatus Tarkuste Hoidise abil
Merike Mitt

Raamat sisaldab endas: - Alusväärtused ja nende alaväärtused. - Kuidas jõuavad lasteni sellised mõisted nagu hoolivus, julgus, ausus, sallivus, tarkus, armastus, sõprus, vastutus, järjepidevus jne. - Kuidas laps väärtusi omandab ja kuidas seda väärtuste maailma läbi mänguliste tegevuste lapsele lähemale tuua. - Kodu, lasteaia ja algkooli rollist väärtuste omandamisel. - Kuidas kasutada meie rahvakultuuri pärimust lapsele väärtuste tutvustamiseks? - Üksikasjalist ülevaadet autori poolt välja töötatud mängulisest Tarkuste Hoidise metoodikast. - Konkreetseid tegevusi, mange, laule, jutte ja õuetegevusi lastele konkreetse väärtuse tutvustamiseks. - Nõuandeid, kuidas täiskasvanu saab küsida tarku küsimusi ja arutleda lapsega väärtuste teemadel. Väärtuskasvatuse raamat on lapsevanemale heaks teejuhiks ja ideede andjaks. Ja nagu ikka koos lapsega arenedes ja õppides saab ka täiskasvanu ise selle raamatu abil oma väärtustest selgema pildi.


Lisas Marge-Elin Roose 29.08.2012
Pane hinne:
Suuline tõlge
10
1 hindaja

3. Suuline tõlge
Margus Puusepp

Õpik on esimene eestikeelne suulist tõlget puudutav põhjalikum käsitlus. Raamat sobib kõigile huvilistele, kes soovivad leida tõlgitööks vajalikke näpunäiteid või saada paremat ettekujutust tõlgi elukutsest. Suures osas on tegemist praktilise käsitlusega, mida on illustreeritud rohkete näidetega, kuid see sisaldab ülevaadet ka suulise tõlke ajaloost ja mitmetest suulise tõlke teooriaga seotud teemadest. Raamat on üles ehitatud teemapeatükkidena, millest enamik on loetavad ka teistest eraldi ja lugejale meelepärases järjestuses.


Lisas cantabile 27.02.2013
Pane hinne:
Eesti allikad
10
1 hindaja

4. Eesti allikad
Kristel Vilbaste

See raamat on ränd Eestimaa rahvaallikatele, mille juurde viivad teed ei ole rohtunud. Raamat tugineb paljuski Gustav Vilbaste kogutud materjalile ning Eesti Kirjandusmuuseumi Rahvaluulearhiivile, kuhu on talletatud paljude eestlaste lood viimasest 150 aastast. Mitme aasta jooksul uurimistööd tehes on autor tuhandete allikate seast valinud raamatusse välja 80 niisugust lätet või allikat, mida inimesed sageli külastavad.


Lisas sipsik 05.08.2013
Pane hinne:
Lainevaatleja käsiraamat
10
1 hindaja

5. Lainevaatleja käsiraamat
Gavin Pretor-Pinney

Ühel ilusal veebruarikuu hommikul tegi Gavin Pretor-Pinney Cornwalli rannas pausi pilvevaatlemisse ja hakkas jälgima kaldale rulluvaid laineid. Lummatult mõtiskles ta, kust need lained pärit on ja otsustas selle välja uurida. Peatselt mõistis ta, et lained ei teki üksnes ookeanil, vaid neid leidub kõikjal meie ümber, veelgi enam – meie elu lausa sõltub lainetest. Alates südamelöökidest kuni vere liikumiseni seedetraktis ning ajusignaalideni moodustavad lained inimkeha transpordisüsteemi. Kõik, mida näeme ja kuuleme jõuab meieni valgus- ja helilainete kaudu. Alates mikro- ja infrapunalainetest kuni staadionitel lainetavate rahvahulkadeni välja – kõikjal, kuhu Gavin vaatas, ootasid teda lained. Kuid mis võiks neil olla ühist lainetega, millesse end heidame puhkuse ajal?


Lisas Marge-Elin Roose 26.09.2012
Pane hinne:
Uus ehitusseadustik ja ehitamine. Praktilised näpunäited uue seaduse rakendamisel
10
2 hindajat

6. Uus ehitusseadustik ja ehitamine. Praktilised näpunäited uue seaduse rakendamisel
Martina Proosa, Pille Pettai

Käsiraamat “Uus ehitusseadustik ja ehitamine. Praktilised näpunäited uue seaduse rakendamisel” annab hea ülevaade ehitusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest praktilisemas võtmes. Käsiraamatus pakutud näited ja kohtulahendid on valitud sellised, mida saab kasutada uue ehitusseadustiku puhul olukordades, kus põhimõttelisi muudatusi ei ole toimunud. Loodetavasti aitab käsiraamat uut ehitusseadustikku paremini mõista ja lihtsustab kohalikul omavalitsusel oma ülesannete täitmist.


Lisas Tõnu Toompark 18.11.2015
Pane hinne: