Lepo Mikko
8.7
3 hindajat

1. Lepo Mikko
Anu Liivak, Tamara Luuk, Tiina Ann Kirss

Raamat kaasneb Kumu kunstimuuseumi näitusega „Lepo Mikko (1911–1978)” (22.11.2013–19.04.2014). Lepo Mikko oli eesti kunstis Teise maailmasõja järgse modernismi juhtfiguure. 1950.–1960. aastate vahetuse teostes suutis ta tabada ja edasi anda midagi olemuslikku optimismist, millega kogu ühiskond pärast stalinismi paine alt vabanemist kergendustundega kaasa läks. Juba õpiaastatel Pallases 1930. aastate teisel poolel pühendas ta oma kaaskunstnikest palju enam tähelepanu vormile ja kompositsioonile. Tema hilisem geomeetriline laad toetus paljus kubismi ja konstruktivismi kogemusele ning võttis sellisena ühtlasi omaks jooni sulaajastu miljööuuendusest laiemalt. Raamatus on kolm artiklit, mis kajastavad Lepo Mikko pärandi erinevaid tahke: Mikko loomingut käsitleb näituse kuraator kunstiteadlane Anu Liivak, tema rolli pikaajalise pühendunud pedagoogina avab kunstiteadlane Tamara Luuk ning kunstniku luuleloomingut analüüsib kirjandusteadlane Tiina Ann Kirss.


Lisas sipsik 11.02.2014
Pane hinne:
Friedrich Ludwig von Maydelli pildid Baltimaade ajaloost
10
2 hindajat

2. Friedrich Ludwig von Maydelli pildid Baltimaade ajaloost
Linda Kaljundi, Tiina-Mall Kreem, Juhan Kreem, Ain Mäesalu, Inna Põltsam-Jürjo

Väljaanne kaasneb Kadrioru kunstimuuseumi näitusega „Kui kunstnik kohtus Kleioga. Ajaloopildid 19. sajandil” (07.09.2013–09.03.2014). Raamat tutvustab kunstnik Maydelli kui Baltimaade ajaloo üht esimest käsitlejat ja „pildistajat”, kohaliku ajaloopildi traditsiooni sündi ja kaasaegse ajalooteadvuse tagamaid. Friedrich Ludwig von Maydelli (1795–1846) „Viiskümmend pilti Venemaa saksa Läänemere-provintside ajaloost” („Fünfzig Bilder aus der Geschichte der Deutschen Ostsee-Provinzen Rußlands”) on Eesti ja Läti varasema ajaloo esimene läbitöötamine kunstis. Algselt viieosalisena kavandatud albumist jõudis ilmuda kaks vihikut (1839, 1842), mõlemas kümme pilti ja saatetekst. Maydelli albumist paremat allikat 19. sajandi esimese poole Eesti ja Läti – omaaegsete Vene tsaaririigi Läänemere-provintside – kunsti ja ajaloo, kunstnike ja ajalookirjutajate suhte uurimiseks ei leia. Oma albumiga pani Maydell aluse kohalikule ajaloopildi traditsioonile. Nii vormiliselt (trükitud pildialbum) kui ka selles väljenduvate ideede poolest (romantiline historitsism ja rahvuslus) on album ilmeksimatult 19. sajandi looming. Ajastuomane on ka Maydelli püüdlus kujutada minevikku ühelt poolt võimalikult detailitruult ja teiselt poolt allutada seda võimalikult suurtele poliitilistele üldistustele. Ehkki Maydell oli baltisaksa ajalookäsitluse üks esimesi loojaid ja tema albumis on ajalugu esitatud baltisakslaste vaatenurgast, pakub kunstniku loomingu edasine saatus häid näiteid eesti ja baltisaksa ajaloo tihedast läbipõimumisest. Raamatus avaldatakse esmakordselt ühiste kaante vahel Maydelli albumi kõik pildid ja neile kunstniku enda kirjutatud saateteksti kommenteeritud eestikeelne tõlge. Sellele lisandub mahukas sissejuhatus, milles tutvustatakse Maydelli elu ja loomingut, selle seoseid 19. sajandi ajalookultuuriga ning mõju hilisematele kunstnikele ja kohalikule kultuurimälule.


Lisas sipsik 11.02.2014
Pane hinne:
Kaie joonistused. Kaie's drawings
6.3
4 hindajat

3. Kaie joonistused. Kaie's drawings
Kaie Karolin

Tegu on isikliku jutustusega alates oma joonistusande avaldumisest mõned aastad tagasi. Raamatus esitlen peamiselt oma graafilisi pilte, mida on paari lausega iseloomustatud, selgitatud või mälestusi heietatud. Graafikat sekundeerin halja joonistusega. Mu joonistused on spontaansed, sisevaatluslikud, jutustavad ja heasoovlikud.


Lisas sipsik 05.12.2013
Pane hinne:
Elujõgi. The River of Life
6.7
3 hindajat

4. Elujõgi. The River of Life
Asko Künnap

Maaliraamat nimega Elujõgi annab ülevaate minu viimase kuue aasta loomingust. See on mõtteline järg eelmisele kunstiraamatule (2007), mis sisaldab maale, seinamaale ja installatsioone aastatest 1996-2007. Kataloogis on välja toodud maaliseeriad sportlastest, kassidest, arstidest, kunstnikest, kirjanikest, muusikutest, arhitektidest ja pärismaalastest, samuti mitu tellimustööd peredest, õiglusest, jalgpalluritest, BMW-st, pelletitehasest ja telefoneerijast tänavanurgal. Ammutan inspiratsiooni inimese argielu siginast-saginast, tema muredest, rõõmudest, eneseotsimisest ja kordaminekutest. Huvitun inimeste, kasside, majade ja masinate olemusest, seetõttu püüan portreteerida nende hingesid. Maaliraamatu tekstide autorid on Mehis Heinsaar, Mare Joonsalu, Aleksandra Got ja allakirjutanu. Tekstid tõlkis inglise keelde Tiina Randviir. Raamatu kujundas Pia Ruber.


Lisas sipsik 06.11.2013
Pane hinne:
Toast tuppa. Eesti linnakodu lugu
9.3
6 hindajat

5. Toast tuppa. Eesti linnakodu lugu
Toomas Zupping, Mirjam Peil

Raamat kutsub lugeja ringkäigule XX sajandi algupoole Eesti linnakodudesse. Nende sisustuses esinevad uus ja vana laad kõrvuti - nii nagu mujalgi maades. Rohke pildimaterjal kinnitab, et Eesti linlased olid edasipüüdlikud ja uuele avatud. Vaid napi poolsajandi jooksul rajasid nad endile ajakohased kodud.


Lisas sipsik 06.11.2013
Pane hinne:
Vaata kõiki arvustusi (1)

“Olen selle raamatu õnnelik omanik.
Oivaline raamat rohkete piltidega, targa ja parajalt mõõduka ning hariva tekstiosaga.
Suurimad tänusõnad autoritele!”

18.11.2013 11:27 - Nimetu
Hinnang arvustusele:
  +0   -0
Minu Nõmme
8.7
3 hindajat

6. Minu Nõmme
Erki Korp

„Minu Nõmme“ on fotoraamat, kuhu on Nõmme linnaosa vanem Erki Korp valinud 87 fotot, mis ta on pildistanud kahe aasta jooksul. Fotod on ta valinud umbes 2000 Nõmmest tehtud foto hulgast. Pildiallkirjad on nii eesti kui ka inglise keeles. Fotod annavad hea ülevaate nii Nõmme ajaloolisest kujunemisest kui ka Nõmme loodusest ning tänasest päevast. Raamatusse valitud fotode arv on sümboolne, sest 12. novembril 2013 täitub just 87 aastat Nõmmele linnaõiguste andmisest.


Lisas sipsik 02.09.2013
Pane hinne: